MIKAEL FRÖDIN
MIN UTRUSTNING
FRÖDIN DESIGNS
FAVORITDESTINATIONER
FÖREDRAG/KURS/UPPVISNING
KONTAKT
ERBJUDANDEN
Mikael Frödin överklagar laxodlingsdom
2018-11-28  09:49

Pressmeddelande 2018-11-28

Den svenska journalisten och författaren Mikael Frödin blev i Alta tingsrätt dömd för att ha dokumenterat förhållanden hos Greig Seafoods laxodling i norska Altafjorden. Mikael Frödin överklagar domen.
– Min journalistiska gärning var i allmänhetens tjänst, vi avslöjar miljökriminalitet, avskyvärd djurhållning och havererande ekosystem. Betydligt allvarligare brott än vad dokumentationen krävde. Jag anser inte att det är jag som bör dömas här, säger Frödin.


Det var den 21 juli 2017 som Mikael Frödin som del i en större filmproduktion uppbackad av outdoor-företaget Patagonia besökte Altaälven i Nordnorge. Han tog sig simmandes fram till kassodlingen och filmade missbildade och svårt sjukdomspåverkade laxar, bilder som nu har spridits över världen via nyhetsmedia.
– Tar Norge inte krafttag mot de skenande miljöproblemen skapade av odlingsnäringen är snart hela den norska vildlaxresursen förlorad och kvar står Norge med havererade fjordsystem och en gigantisk genetisk förorening att överlämna till kommande generationer, säger Frödin

Norge producerar 1,3 miljoner ton lax per år. Produktionen kräver 5 miljoner ton vild fisk och soja som hade kunnat användas som livsmedel, den använder stora vattenarealer, tusentals ton kemikalier och sprider sjukdomar och parasiter som får förödande konsekvenser för ekosystemen. Livsmedlet som produceras bär starka spår av kemikalierna. EU:s mattrygghetsorgan EFSA rapporterar i november 2018: ”En person på 70 kilo har efter en laxmåltid på 185 gram nått max miljögifter hon kan tåla i veckan utan ökade hälsorisker senare i livet. Ett barn tål endast 90 gram.”

Överklagar domen
Mikael Frödin dömdes för intrång till 12 000 konor i böter eller 24 dagar i fängelse samt att betala rättegångskostnader med 3 000 konor.
– Jag anser inte att det är jag som bör dömas för detta, utan att det var min journalistiska skyldighet, att allmänheten måste få kunskap om hur allvarlig situationen är. Om lagen säger att man inte får se efter själv är vi ju beroende av att företagen ger korrekt information. När vi nu vet hur det ser ut, vet vi ju att deras upplysningar inte stämmer, säger Frödin.

Frödin hävdar att den journalistiska handlingen var en räddningsaktion som bör omfattas av nödrättsbestämmelserna i lagen. Advokat Svein Holden säger: – Etter vår oppfatning reiser saksforholdet flere prinsipielle sider som ikke har vært behandlet av norske domstoler tidligere. Frödins formål med handlingen var å skape miljøpolitisk debatt, og bidra til endring av rammevilkårene for oppdrettsnæringen. Vi mener derfor det er viktig å få Hålogaland lagmannsretts vurdering av om hans handling oppfyller vilkårene i nødrettsbestemmelsen.

Kontaktinformation
Advokat Svein Holden, sho@hjort.no, +47 478 59 274
Mikael Frödin, frodinflies@telia.com, +46 707 784 433
Jens Olav Flekke, Reddvillaksen.no, jof@dmf.no, +47 404 60 330
Eirik Sterud, Norske Lakselver, erik@lakseelver.no, +47 992 59 859
Off to Iceland to share my experiences
2018-11-20  16:27

Off to Iceland to share my experiences from Alta and the Norwegian fish farming disaster.Mikael Frödin dömd för intrång - laxodlingsnäringen stängd för insyn
2018-11-08  09:52

Pressmeddelande 2018-11-08

Den svenska journalisten och författaren Mikael Frödin blev i Alta tingsrätt dömd för att ha dokumenterat förhållanden hos Greig Seafoods laxodling i norska Altafjorden. Mikael Frödin hävdade att den journalistiska handlingen var nödrätt – vi hade inget annat val än att simma nära odlingskassen. Allmänheten måste få veta hur näringen påverkar ekosystemen, hur dålig djurhållningen är och hur detta livsmedel produceras, säger Frödin.

Det var den 21 juli som Mikael Frödin som del i en filmproduktion uppbackad av outdoor-företaget Patagonia besökte Altaälven i Nordnorge. Altaälven som trots utbyggnad anses vara en av världens mest skyddsvärda laxälvar är starkt påverkad av den norska laxodlingsnäringen.
– Älvens laxstam visar på en tydlig genetisk påverkan, laxungarna dör av laxlusparasiter och fjordens ekosystem står på randen till kollaps, säger Mikael Frödin.

Atlantlaxen är en starkt hotad art, utvecklingen hos den norska vildlaxresursen är kritisk med växande hotbild och snabbt minskande bestånd. Norska Vetenskapliga Rådet säger att den totala resursen 2017 var 530 000 laxar, en halvering på kort tid - parasiten laxlus från odlingsnäringen är huvudanledning. 2018 dokumenterar Vetenskapliga Rådet åter situationen med ytterligare krympande bestånd och poängterar att det är odlingsäringens rymlingar, laxlusproblematik och spridning av infektionssjukdomar som är orsak.
– Tar vi inte ansvar nu är hela den norska vildlaxresursen snart förlorad, säger Frödin.

De mycket starka bilder och filmklipp på svårt sjukdomspåverkade laxar som dokumenterats av filmteamet har spridits över världen. WWF:s expert på fisk och marknad Karin Glauman är starkt kritisk till odlingsnäringen och det som dokumenterats i Altafjorden.
– Odlingsnäringen gör stor skada på de ekologiska systemen, det är laxlus från odlingsnäringen som är den främsta dödsorsaken på ung vildlax, säger Karin Glauman till TV4 Nyheterna.

Konsumenter frågar sig om detta är vad de finner i livsmedelsbutikerna?

– En næring som i 2017 oppnådde at 23 % av husdyrene deres døde en stygg død, må gå i seg selv. 53 millioner døde laks kunne vært mat, men ble bare kastet. Genetisk påvirkning en nesten irreversibel katastrofe for norsk villaks hvis ikke rømmingene opphører. 60 % av villaksstammene er betydelig genetisk forurenset, 20 % så sterkt at det tipper nesten over, säger Jens Olav Flekke styreleder Reddvillaksen.no (NASF Norway).

Dömd till böter eller fängelse
Mikael Frödin dömdes till 12 000 kr eller 24 dagar i fängelse samt att betala rättegångskostnader med 3 000 kr.
– Jag anser inte att jag bör dömas för detta, utan att det var min journalistiska skyldighet, att allmänheten måste få kunskap om hur allvarlig situationen är. Rätten kallar detta ”PR stunt” vilket jag tycker är mycket anmärkningsvärt. Om lagen säger att man inte får se efter själv är vi ju beroende av att företaget ger korrekt information. När vi nu vet hur det ser ut, vet vi ju att deras upplysningar inte stämmer, säger Frödin.

Frödin och hans advokater har nu två veckor på sig att avgöra om domen skall överklagas till nästa instans.

Contact information
Advokat Svein Holden, sho@hjort.no, +47 478 59 274
Advokat Viktor Carlberg, carlberg@2lejon.se, +46 709 54 02 00
Mikael Frödin, frodinflies@telia.com, +46 707 784 433
Jens Olav Flekke, Reddvillaksen.no, jof@dmf.no, +47 404 60 330
Erik Sterud, Norske Lakselver, erik@lakseelver.no, +47 992 59 859The trial is over
2018-11-03  16:54

I am exhausted but satisfied with all so far. They say the Alta court never seen this many people. It was very good to feel the great support but also good that I was given room to say what I wanted, to explain how urgent this matter is.
– We can’t lose the wild salmon stocks on the fish farming altar!
I am being asked if I won, the court will give the sentence next week, but the simple answer is that we have not won until the industry is moved in to closed systems.

Keep fighting for healthy ecosystems and wild strong fish!
Tonight on Swedish TV4 News!
2018-11-02  20:50

Mikael Frödin interviewed about the Norwegian fish farming industry’s negative impact on ecosystems and wild salmon stocks.

– Sweden imported salmon from Norway for a value of more than 30 billion SEK last year. TV4 News can tonight show strong footage from a salmon farm in Norway. The World Wildlife Fund, WWF, reacts with sharp criticism against the Norwegian salmon fish farming industry. (TV4)

Please help us sharing the message! Use the link to see the complete news coverage: [Klicka här]Mikael Frödin stäms av norsk laxodlingsnäring
2018-10-22  09:57

Pressmeddelande 2018-10-22

Det norska odlingsföretaget Grieg stämmer journalisten och författaren Mikael Frödin för intrång, detta då han besökt och filmat förhållandena vid odlingsanläggningen i Altafjorden. Frödin erkänner intrånget, men emotsätter sig det brottsliga i handlingen:
– Vi har samlat information och det är min journalistiska skyldighet att visa allmänheten odlingsnäringens negativa påverkan på de ekologiska systemen, säger Frödin.
Det insamlade bild och filmmaterialet visar sjuka och missbildade fiskar, missförhållanden, stark ekologisk påverkan och en betydande risk för de vilda laxstammarna.


Allvarligt hot mot världens vilda laxstammar
Den 21 juli 2017 besökte Mikael Frödin Altaälven i Nordnorge. Alta är en av världens mest unika laxälvar som trots vattenkraftsutbyggnadens påverkan bibehåller en särställning med världens mest storvuxna Atlantlax. Frödin har varit en regelbunden besökare vid älven i mer än 20 år, som sportfiskare men även som delaktig i SVT:s prisbelönade dokumentär ”I Storlaxens rike”. Syftet med besöket i juli 2017 var återigen ett filmprojekt. Filmen är en internationell produktion om fiskodlings stora påverkan på vilda fiskbestånd. Filmen som produceras av amerikanska filmmakare har en planerad premiär våren 2019.
– Vi var där endast för att dokumentera och samla information, ingen åverkan gjordes och ingen ökad risk för varken rymning eller smittspridning förelåg, säger Frödin.
Grieg, ett av Norges största fiskodlingsföretag har anmält Frödin för intrång. Den norska Akvakulturlovens paragraf 31 förbjuder att färdas eller vistas innanför 20 metersgränsen.
– Då förstahandsinformation om förhållandena i Altafjordens odlingskassar var nödvändig, hade jag inget val, säger Frödin. Vi var tvungna att bryta mot lagen för att dokumentera förhållandena.
I polisförhör erkänner Frödin att han brutit mot Akvakulturloven, men anser inte det vara en brottslig handling utan snarare hans journalistiska skyldighet.
– Om en bonde hade 70 000 kor i en liten hage utan gräs, där många var missbildade, sjuka med svampinfektioner och öppna sår hade vi sett det och verksamheten hade för länge sedan varit anmäld. Fiskodlingsnäringen bedrivs under ytan, utan att komma närmare än 20 meter är det omöjligt att granska verksamheten.
Atlantlaxen är en starkt hotad art, utvecklingen hos den norska vildlaxresursen är kritisk med växande hotbild och snabbt minskande bestånd.
- Om vi setter sammen all publisert forskning, er det ingen tvil om at det i dag er oppdrettsindustrien som er det største problemet for villaksen. De tre alvorligste oppdrettsrelaterte problemene for villaksen er spredning av sykdom, spredning av lakselus og spredning av genetisk forurensing. Hver av disse utgjør hver for seg en eksistensiell trussel for stammer av villaks, men i sum betyr de at villaksen lever på lånt tid, säger Rune Jensen ledare för vildlaxorganisationen Salmon Camera.

I polisförhör anklagar Frödin den norska odlingsnäringen för att bryta mot internationella miljölagar och för genetisk förorening av Atlantens vildlaxresurs. Frödin har av norska rättsväsendet fått ett strafföreläggande med böter men säger sig inte acceptera det.
– Blir jag tvungen att gå i norskt fängelse för att visa på missförhållandena och hotet mot de vilda laxstammarna så gör jag givetvis det, säger Frödin.

Tingsrätten i Alta avgör målet fredagen den 2 november. Frödins advokater svenske Victor Karlberg och norske Svein Holden ämnar påvisa att det rörde sig om en nödrättshandling.
– Vi mener Frodin har handlet i lovlig nødrett. Hans formål var kun å innhente informasjon for å belyse virksomhetens innvirkning på miljøet, säger Advokat Svein Holden.

Kontaktinformation
Advokat Viktor Carlberg, carlberg@2lejon.se, +46 709 540 200
Advokat Svein Holden, sho@hjort.no, +47 478 59 274
Mikael Frödin, frodinflies@telia.com, +46 707 784 433GUS 30 years anniversary
2018-10-21  15:56

Gustaf Ulfsparre’s foundation celebrated its 30 year anniversary this past weekend. A good little event where the big wild Em sea trout was in the center. Together with Christer from ’Älvräddarna’ I held a little talk, Kent Håkansson presented the river and the restauration of the spawning grounds and Anders Elfström hosted with fantastic food. Over all a very cosy event where even the big Em sea trout showed themselves on the spawning grounds. There are fewer fish than normal this year, but still we could see some 20 lbs+ fish positioning themselves in the shallow clear water.Back home from Ponoi
2018-10-12  10:51

Home after a very interesting week. I think I heard about the Ponoi first time when guiding in the early eighties. A couple of my guests were among the first ones to fish with Garry Loomis on the big river. They came back with catches that sounded all wild to us. One rod catching 100+ salmon for a week sounded all crazy. With more than 60 000 fish running Ponoi is for sure one of the world’s great Atlantic salmon rivers. Since fishing in Russia started we have gotten used to the Osenka name. Fall run fish that spend the Winter to spawn the following fall. On the Russian rivers I have fished before there is a 5-10% Osenkas. On the Ponoi it’s quite the opposite. 80-90% of the fish are Osenkas, that’s why the fall fishing can be so prolific and also why the early spring fishing is bomb proof.

After only a week I have only had a glimpse of the big river, but there are for sure some parts that are absolutely fantastic. The Ryabaga camp, well it’s simple, it is and has been for long time one of the greatest fishing camps in the world. Together with Kautapen on the Rio Grande, Silver Hilton on the Babine and my “home” the Kharlovka camp they give their guests absolutely top service. The fishing on the Ponoi is very different from what I am used to. I would say that 90% is done from flat-bottomed aluminium boats. The guide will anchor up and then the two gusts fish one side each with fixed line length. The guide will let out more rope each cast and a drop with “full rope” can be up to 100m. It’s a very easy and effective way to cover a lot of water. Ryabaga on the Ponoi is an international camp with guides from different parts of the world. Great guys that very much added to my experience. I recognize them in myself and the bunch of fishing bums that I guided with back in the eighties. Knowledgeable and heart burning fly fishers that do all for their guests.

Thanks guys you’re all great! Hopefully I can come back to the river, there are still a lot to be seen and the Ponoi 20 lbs is still to be caught for me.
Friday - last day!
2018-10-09  19:38

Again we went with Benjamin, Ben a nice young rookie guide from the UK. He will hate me know calling him a rookie since he’s been fishing the fly almost since he could walk, but it was his first year on the river. We fished a few nice spots, waded a bit and in “Cuban night club” I got a really hard take. Osenkas are among the most beautiful fish you get. They are built to spend a whole year before spawning so they need to be super fat. This little silvery football gave me a really nice fight and weighted only 13 lbs, but was my most beautiful fish of the week. A couple of smaller fish in the afternoon and the week was over. In total fewer fish than normal maybe but it’s remarkable to fish sea liced fish this late in the season. To sum it all up I caught 20+ fish with 4 fresh over 10 lbs and a 17 lbs biggest. Now we are packing up to go back with the helicopter tomorrow. Ryabaga is a classy camp and a fantastic experience. Back with some thoughts about this great operation tomorrow!
Fourth and fifth day
2018-10-08  13:41

Our rotation was every second day up and down. Since the river and the stretch fished by Ryabaga is so big there are plenty of water and however you try you can’t fish it all. We started up to the upstream border, to Kolmack. Here one of the biggest tributaries come in. A great place with excellent bank fishing. Even the Ponoi way is to fish it from the boat dropping down on a rope I just feel I get more control of what I do when wading it from the bank. The boat set up is super easy and super effective but to wade is what I am used to. We caught a few good fish and finishing down on a In Flames on a TTT I hooked a great fish that took me well into my backing. Maybe with a week in the river it pulled the scale to 17 lbs, a truly nice Osenka.

The day after we went down-stream. A did quite a few good wades. Caught a few from the boat. The river is quite low and the cold weather makes it colder and colder. After yesterday’s heavy snow fall I hear that it is now down below 2,5 degrees. This day was pretty slow. My best fish was a dark old 15 lbs that probably been in for a couple of months. We went to the lower part of the river. Very nice area with lots of possibilities. After lunch Martin Vainer who’s brother Richard I’ve fished with before, caught a nice little two sea winter fish right in front of the camera – well done!
Äldre poster
November 2018 (5)
  »Mikael Frödin överklagar laxodlingsdom
  »Off to Iceland to share my experiences
  »Mikael Frödin dömd för intrång - laxodlingsnäringen stängd för insyn
  »The trial is over
  »Tonight on Swedish TV4 News!
October 2018 (9)
September 2018 (2)
August 2018 (4)
July 2018 (2)
June 2018 (5)
April 2018 (2)
March 2018 (1)
January 2018 (1)
December 2017 (1)
November 2017 (2)
October 2017 (1)
September 2017 (4)
August 2017 (2)
July 2017 (4)
June 2017 (5)
May 2017 (4)
April 2017 (3)
March 2017 (4)
February 2017 (5)
January 2017 (1)
November 2016 (3)
September 2016 (8)
August 2016 (10)
July 2016 (10)
June 2016 (9)
May 2016 (6)
April 2016 (5)
March 2016 (1)
February 2016 (3)
December 2015 (3)
November 2015 (3)
October 2015 (3)
September 2015 (9)
August 2015 (13)
July 2015 (14)
June 2015 (19)
May 2015 (2)
April 2015 (4)
March 2015 (4)
February 2015 (2)
January 2015 (4)
November 2014 (2)
October 2014 (3)
September 2014 (5)
August 2014 (16)
July 2014 (41)
June 2014 (21)
May 2014 (12)
April 2014 (1)
March 2014 (2)
February 2014 (3)
January 2014 (5)
December 2013 (2)
August 2013 (2)
July 2013 (14)
June 2013 (17)
May 2013 (6)
April 2013 (17)
March 2013 (12)
February 2013 (18)
January 2013 (6)
December 2012 (6)
November 2012 (3)
October 2012 (10)
September 2012 (18)
August 2012 (17)
July 2012 (12)
June 2012 (25)
May 2012 (16)
April 2012 (21)
March 2012 (17)
February 2012 (27)
January 2012 (11)
December 2011 (2)
November 2011 (7)
October 2011 (11)
September 2011 (22)
August 2011 (17)
July 2011 (13)
June 2011 (18)
May 2011 (13)
April 2011 (30)
March 2011 (27)
February 2011 (11)
January 2011 (13)